Twój koszyk jest pusty

Regulamin Konkursu Świątecznego

sortuj alfaberycznie | sortuj według ceny

Cena:
dostępność:

Producent:

Regulamin Konkursu Magiczne Miejsce na Święta
 
Organizator Konkursu
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Mama Brzuszek i Maluszek.pl ul. Dąbrowskiego 30, 32-600 Oświęcim zwanych dalej „Organizatorem”.

Uczestnictwo i czas trwania Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia oraz spełniają wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu.
2. Z udziału w konkursie wyłączone są osoby związane z Organizatorem oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.12.2103, a trwa do dnia 15.12.2013.
4. Każdy z Uczestników może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
5. W celu wzięcia udziału w Konkursie:
 Polub nasz fanpage i opisz najbardziej magiczne miejsce w którym spędziłaś Święta. Swoją wypowiedź prześlij na adres zamowienia@pomocnicymamy.pl

Najciekawsze i najbardziej oryginalne odpowiedzi nagrodzimy prezentami.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie wypowiedzi własnego autorstwa. Zgłoszenie wypowiedzi do konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia, że jest autorem wypowiedzi. W wypadku gdyby oświadczenie uczestnika okazało się niezgodne z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.

Wyłonienie zwycięzcy i nagrody
1. Prace będą oceniane przez Komisję konkursową.
2.  Komisja konkursowa przyzna nagrody za wypowiedzi, kierując się następującymi kryteriami: oryginalność stylu, dowcip, błyskotliwość, kreatywność.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dn.16.12.2013
4. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
5. Nagrodami w konkursie są 2 plecaczki firmy Skip Hop oraz 3 zestawy naczyń firmy Skip Hop.
 
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na stronach serwisu zmienionego, jednolitego tekstu regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu bez podania powodu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.
4. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. 

PomocnicyMamy.pl

ul. Dąbrowskiego 30
32-600 Oświęcim
www.pomocnicymamy.pl
sklep@pomocnicymamy.pl
Koszt wysyłki - wpłata na konto, kurier:
Od 0 zł do 400 zł - 16 zł
Koszt wysyłki - wpłata na konto, poczta:
Od 0 zł do 400 zł - 15 zł

Koszt wysyłki - za pobraniem:
Kurier, powyżej 400 zł. - 22 zł
Poczta, powyżej 400 zł. - 21 zł